Skip to main content

Kurumsal kimlik tasarımı, bir şirketin pazardaki konumunu etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu süreç, markanızın vizyonunu, misyonunu ve değerlerini temsil edecek şekilde tasarlanmalıdır. İyi kurgulanmış bir kurumsal kimlik tasarımı, hedef kitlenizle doğru iletişimi kurmanızı sağlar ve marka bilinirliğinizi artırır. Bu yazımızda, kurumsal kimlik tasarımının nasıl yapılacağına dair 5 adımı ele alacağız. Bu adımlar; tasarımın önemi, tasarım aşamaları, logo ve marka kimliği, renk ve font seçimi, kurumsal kimlik kılavuzu oluşturma, yapılması gerekenler ve kaçınılması gerekenler olacaktır. Bu rehber sayesinde, markanızı daha etkili bir şekilde temsil edecek bir kurumsal kimlik dizaynı oluşturabilirsiniz.

Kurumsal Kimlik Tasarımının Önemi

Kurumsal kimlik tasarımı, bir işletmenin piyasada benimsediği görünümü ve hissiyatı tanımlar. Bu, sadece bir logo veya renk şeması olmanın ötesinde, şirketin değerlerini, misyonunu ve profesyonellik seviyesini yansıtan bir bütündür. Kurumsal kimlik, müşterilerin ve iş ortaklarının şirketinizi nasıl algıladığını büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle, kurumsal kimlik tasarımının önemi göz ardı edilemez.

İlk İzlenimlerin Gücü: Bir şirketin kurumsal kimliği, potansiyel müşterilerin ve iş ortaklarının sizinle ilk kez karşılaştıklarında oluşturdukları izlenimdir. Profesyonel ve özenle hazırlanmış bir kurumsal kimlik tasarımı, güvenilirlik ve saygınlık izlenimi yaratır.

Marka Tutkalları: Kurumsal kimlik tasarımı, markanızın ögelerini bir arada tutan yapıştırıcı gibidir. Logo, renkler, fontlar ve diğer unsurlar arasında tutarlılık, markanızın tanınmasına ve hatırlanmasına yardımcı olur.

Farklılaştırma: Piyasada birçok rakip varken, kurumsal kimlik tasarımı, işletmenizin rakiplerinden ayrılmasını sağlar. Özgün bir tasarım, markanızın öne çıkmasına ve hedef kitlenizin aklında kalıcı bir yer edinmesine katkıda bulunur.

Bütünlük ve İletişim: İyi planlanmış bir kurumsal kimlik tasarımı, şirketinizin değerlerini ve mesajını etkili bir şekilde iletebilir. Bu, tüm pazarlama ve iletişim materyallerinde tutarlı bir dil ve görünüm sağlayarak markanızın bütünlüğünü korur.

Sonuç olarak, kurumsal kimlik tasarımı, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda işletmenizin pazardaki konumlandırılması ve marka değerinin artırılması açısından da kritik bir öneme sahiptir. Bu yüzden, kurumsal kimlik tasarımı sürecine gereken özeni göstermek ve profesyonel yardım almak, işletmeler için oldukça önemlidir.

kurumsal kimlik tasarımı

Kurumsal Kimlik Tasarım Aşamaları

Kurumsal kimlik tasarımı, bir markanın piyasada tanınır ve akılda kalıcı olmasını sağlayan temel unsurlardan biridir. Bu sürecin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için izlenmesi gereken belli başlı aşamalar vardır. Bu aşamalar, markanın vizyonunu, misyonunu ve değerlerini yansıtan bir kimlik oluşturmayı amaçlar.

Araştırma ve Analiz:

 • Piyasa analizi yapılır, rakipler incelenir.
 • Hedef kitle belirlenir.
 • Markanın mevcut konumu değerlendirilir.

Strateji Geliştirme:

 • Belirlenen hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirilir.
 • Markanın misyonu, vizyonu ve hedefleri netleştirilir.

Tasarım:

 • Markanın logosu, renk paleti ve font seçimleri üzerinde çalışılır.
 • Kurumsal kimlik tasarımı kapsamında, kartvizit, antetli kağıt, zarf gibi materyaller tasarlanır.

Uygulama ve Entegrasyon:

 • Tasarlanan kurumsal kimlik unsurları, tüm dijital ve fiziki platformlarda kullanılmaya başlar.
 • Markanın web sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer mecralar, yeni kurumsal kimlikle uyumlu hâle getirilir.

Değerlendirme ve Yenileme:

 • Kurumsal kimlik uygulamalarının etkinliği periyodik olarak değerlendirilir.
 • Gerektiğinde yenileme veya güncelleme yapılır.

Kurumsal kimlik tasarımı sürecinde, her aşama markanın bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamaya yönelik adımlar içermelidir. Bu süreç, markanın hedeflerine uygun olarak özenle planlanmalı ve uygulanmalıdır. Kurumsal kimlik tasarımı, sadece bir logo ya da renk paletinden ibaret değildir; bir markanın genel imajını ve pazar içindeki konumunu belirler. Bu nedenle, her aşamasına dikkat edilmesi ve profesyonel bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.

Logo Tasarımı ve Marka Kimliği

Kurumsal kimlik tasarımı sürecinin en kritik aşamalarından biri, şüphesiz logo tasarımı ve marka kimliğinin oluşturulmasıdır. Logo, bir şirketin yüzüdür ve markanın değerlerini, misyonunu ve vizyonunu simgeler. Bu nedenle, logo tasarımında doğru adımların atılması hayati önem taşır.

Logo Tasarımında Dikkate Alınması Gereken Unsurlar:

 • Benzersizlik: Logo, markayı rakiplerinden ayırt edici ve hatırlanabilir olmalıdır.
 • Basitlik: Karmaşık tasarımlar yerine, basit ve anlaşılır logolar her zaman daha etkilidir.
 • Uygulanabilirlik: Logonun çeşitli platformlarda (web sitesi, sosyal medya, basılı materyaller) sorunsuz bir şekilde kullanılabilir olması gerekir.
 • Hedef Kitle: Logo tasarımı yapılırken, hedef kitlenin beklenti ve ihtiyaçları öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Kurumsal kimlik tasarımı sürecinde logo ve marka kimliği birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Marka kimliği, markanın değerlerini, tonunu ve karakterini yansıtan görsel ve dilsel tüm unsurları kapsar. Bu yüzden logo tasarımı sadece görsel bir sembol oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda markanın kimliğini ve pozisyonunu da belirler.

Kurumsal Kimlik Tasarımında Logo ve Marka Kimliği Oluştururken Yapılacaklar:

 1. Araştırma Yapmak: Rakip analizi ve hedef kitle analizi yaparak markanın sektördeki yerini belirlemek.
 2. Strateji Geliştirmek: Markanın misyonu, vizyonu ve hedefleri doğrultusunda bir strateji oluşturmak.
 3. Tasarım Öğelerini Seçmek: Markanın ruhunu yansıtacak renk, font ve diğer görsel öğeleri belirlemek.
 4. Feedback Almak: Tasarım sürecinde hedef kitle ve sektör profesyonellerinden geri bildirim almak.

Logo tasarımı ve marka kimliği, kurumsal kimlik tasarımının temel taşlarıdır ve markanın piyasadaki başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu yüzden, bu süreçte profesyonel destek alınması, markanın uzun vadede güçlü bir kimliğe sahip olması için büyük önem taşır.

Renklerin ve Fontların Seçimi

Kurumsal kimlik tasarımı sürecinde üzerinde durulması gereken en önemli detaylardan biri de kuşkusuz renklerin ve fontların seçimidir. Bu seçimler, firmanın vizyonunu, sektördeki konumunu ve müşterilerle olan ilişkisini yansıtır. Öyle ki, doğru renk ve font kombinasyonları markanın hatırlanmasını kolaylaştırır ve marka bilinirliğini artırır.

Renk Seçimi: Renkler, insan psikolojisi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin, mavi güven ve profesyonellik, yeşil ise sağlık ve sürdürülebilirlik ile ilişkilendirilir. Bu nedenle, kurumsal kimlik tasarımında seçilecek renklerin hedef müşteri kitlesi ve markanın iletmek istediği mesajla uyumlu olması gerekir. Farklı kültürlerde renklerin farklı anlamlar taşıdığını da unutmamak önemlidir.

Font Seçimi: Font seçimi de en az renk seçimi kadar önemlidir. Font, markanın karakterini ve tonunu belirler. Örneğin, ciddi ve profesyonel bir imaj çizmek isteyen bir hukuk firması için sans-serif fontlar yerine, daha resmi serif fontlar tercih edilmelidir. Yaratıcılık ve dinamizm ön planda olan markalar için ise daha modern ve eğlenceli fontlar idealdir.

Renk ve font seçiminde dikkat edilmesi gerekenler:

 • Marka Mesajı ile Uyumluluk: Seçilen renk ve fontların markanın temel değerleri ve mesajı ile uyum sağlaması gerekmektedir.
 • Sektörel Uygulanabilirlik: Sektörün gereksinimleri ve rakiplerin kurumsal kimlikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Okunabilirlik: Özellikle font seçiminde, metnin okunabilirliği ve görsel estetiği ön planda tutulmalıdır.

Kısacası, kurumsal kimlik tasarımı sürecinde renk ve font tercihleri, markanın kimliğinin önemli yapı taşlarıdır. Bu sebeple, seçimler yapılırken titiz bir çalışma gerektirir ve markanın uzun vadeli imajını şekillendirmede kritik bir rol oynar.

kurumsal kimlik tasarımı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Oluşturma

Kurumsal kimlik tasarımı sürecinin en kritik adımlarından biri, kuşkusuz kurumsal kimlik kılavuzu oluşturmaktır. Bu kılavuz, markanın vizyonunu, değerlerini ve kimliğini somut bir şekilde tanımlar. Ayrıca, marka iletişimi ve marka imajının tutarlılığını sağlamak için gereklidir.

Kurumsal kimlik kılavuzu, şunları içermelidir:

 • Logo Kullanım Kuralları: Logonun boyutu, renkleri, yerleştirilme şekli gibi detayları içerir.
 • Renk Paleti ve Kullanımı: Markanın ana ve yardımcı renkleri ile bunların kullanım alanları belirlenir.
 • Font ve Tipografi: Markanın yazılı iletişiminde kullanılacak fontlar ve bunların kullanım kriterleri.
 • Kurumsal Döküman Şablonları: Kartvizit, antetli kağıt, zarf gibi kurumsal dokümanların tasarım şablonları.
 • Dijital Medya Kullanım İlkeleri: Web sitesi, sosyal medya profilleri ve diğer dijital platformlar için tasarım ilkeleri.

Kurumsal kimlik kılavuzu oluştururken dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Tutarlılık: Kılavuz, markanın her temas noktasında tutarlı bir deneyim sunmalıdır.
 • Detaylılık: Kılavuz, küçük detayları atlamadan, kullanıcılarına net yönergeler sağlamalıdır.
 • Esneklik: Kılavuz, markanın gelişimine ve değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde esnek olmalıdır.

Kurumsal kimlik tasarımında, kılavuzun oluşturulması, markanın profesyonelliğini ve güçlü bir kurumsal imaj oluşturmasını sağlar. Aynı zamanda, marka tutarlılığının korunmasında büyük bir rol oynar. Bu yüzden, kurumsal kimlik tasarımı sürecinde bu adıma gereken önemi vermek, markanın başarısını doğrudan etkiler.

Kurumsal Kimlik Tasarımında Yapılması Gerekenler ve Kaçınılması Gerekenler

Kurumsal kimlik tasarımı, bir şirketin veya markanın tüm fiziksel ve dijital ortamlarda tutarlı bir görünüme sahip olmasını sağlar. Bu süreçte yapılması gerekenler kadar kaçınılması gereken bazı hususlar da vardır. İşte bazı öneriler:

Yapılması Gerekenler:

 • Detaylı Bir Araştırma Yapın: Piyasadaki rakiplerinizi ve hedef kitlenizin tercihlerini iyice analiz edin.
 • Net Bir Strateji Belirleyin: Kurumsal kimlik tasarımı sürecini başlatmadan önce, markanızın değerleri, misyonu ve vizyonu hakkında net bir strateji belirleyin.
 • Profesyonel Destek Alın: Kurumsal kimlik tasarımı, uzmanlık gerektiren bir alandır. Profesyonel bir tasarımcı veya ajans ile çalışmak, markanızın başarılı bir şekilde temsil edilmesini sağlar.
 • Tutarlılık Sağlayın: Logodan renk paletine, fontlardan kullanılan dil tarzına kadar her detayın, tüm platformlarda ve ortamlarda tutarlı olmasına özen gösterin.
 • Esneklik ve Güncellenebilirlik: Kurumsal kimlik tasarımınızı, zaman içinde meydana gelebilecek değişikliklere uyum sağlayabilecek şekilde esnek tutun.

Kaçınılması Gerekenler:

 • Trendlere Aşırı Bağımlılık: Modaya uygun tasarımlar cazip gelebilir ancak hızla eskir. Kurumsal kimlik tasarımınızın zamansız olmasına özen gösterin.
 • Karışık ve Anlaşılması Zor Tasarımlar: Mesajınızın net ve anlaşılır olmasını sağlamak için basit ama etkili tasarımları tercih edin.
 • Tutarlılığın İhlali: Farklı platformlar veya materyaller için farklı tasarım elementleri kullanmak, markanızın tutarlılığını bozar.
 • Yetersiz Test Süreçleri: Tasarımın tüm platformlarda nasıl görüneceğini iyice test etmeden kurumsal kimlik çalışmasını tamamlamayın.
 • İletişimde Aşırıya Kaçmak: Kurumsal kimlik malzemelerinizde gereğinden fazla bilgi veya görsel element kullanmak, iletişimde karmaşıklığa ve netliğin kaybolmasına neden olur.

Kurumsal kimlik tasarımı sürecinde bu önerileri dikkate alarak, markanızın değerlerini en iyi şekilde yansıtan, etkili ve tutarlı bir kurumsal kimlik oluşturabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kurumsal kimlik tasarımı nedir?

Kurumsal kimlik tasarımı, bir işletmenin ya da organizasyonun görsel ve iletişim unsurlarının bütünleşik bir şekilde planlanması ve tasarlanması sürecidir. Bu tasarım; logo, kartvizit, antetli kağıt, broşür, web sitesi ve diğer pazarlama materyallerini içerir. Amacı, kurumun misyonunu, vizyonunu ve değerlerini yansıtan tutarlı bir görüntü oluşturmaktır.

Kurumsal kimlik tasarımı yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Kurumsal kimlik tasarımı yapılırken, şu unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 1. Kurumun sektörü, hedef kitle ve pazar pozisyonu dikkate alınmalıdır.
 2. Tasarım elementleri (renk, font, şekil) birbiriyle uyumlu ve markayı doğru şekilde temsil etmeli.
 3. Logo tasarımı sade ve akılda kalıcı olmalı, çeşitli platformlarda kolayca uyarlanabilmelidir.
 4. Markanın değerleri ve kimliği görsel ve yazılı iletişimde tutarlı bir şekilde yansıtılmalıdır.
 5. Uzun ömürlü ve zamanla kolayca güncellenebilecek bir tarz benimsenmelidir.

Kurumsal kimlik tasarımı neden önemlidir?

Kurumsal kimlik tasarımı, bir markanın piyasadaki tanınırlığını ve algısını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Tutarlı ve profesyonel bir kurumsal kimlik, müşterilerin güvenini kazanmada ve kurumun sektörde fark edilir bir yer edinmesinde rol oynar. Ayrıca, çalışanların da kuruma olan bağlılığını ve kendilerini kuruma ait hissetmelerini sağlar.

Kurumsal kimlik tasarımları ne sıklıkla güncellenmelidir?

Kurumsal kimlik tasarımları, pazarın ve hedef kitlenin değişen ihtiyaçlarına, sektörel yeniliklere ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir. Genellikle, bir markanın yenilenmeye ihtiyaç duyması 5-10 yıl arasında değişebilir; ancak bu süreç, pazar ve organizasyonun dinamiklerine göre değişiklik gösterir.

Küçük bir işletme kurumsal kimlik tasarımına yatırım yapmalı mı?

Evet, her ölçekteki işletme için kurumsal kimlik önemlidir. Küçük işletmeler için bile kurumsal kimlik tasarımı, pazarda profesyonellik ve güvenilirlik algısı oluşturur, markanın daha geniş kitlelere ulaşmasını ve rakipler arasında sıyrılmasını sağlar. Ayrıca, başlangıç aşamasında doğru bir kurumsal kimlik stratejisi belirlemek, ileride yaşanabilecek marka tutarsızlığı ve yeniden markalaşma gibi maliyetli süreçlerden kaçınmayı sağlayabilir.

Detaylı Bilgi İçin iletişime Geçin